Comunicació prèvia d'obres

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 4% sobre pressupost.
Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, 0,60% sobre pressupost, amb un mínim de 35,85 €.
A la quota resultant, en els casos de comunicació prèvia o comprovació posterior, s'aplicarà una reducció del 5%.

Normativa

Observacions:

Estan subjectes a la comunicació prèvia els actes següents:

  • Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d'ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.
  • La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
Qualsevol persona física o jurídica promotora de les obres

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció CiutadanaPlaça Major, 408510 - Roda de Ter (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-01-2024 11:54