Ajuts per a la rehabilitació de façanes

L'ajut interessat consisteix en una subvenció per import del 50% del cost real i efectiu de la rehabilitació de la façana i que en cap cas serà superior a l'import satisfet de l'impost sobre béns immobles de la finca objecte de rehabilitació.

Normativa:

La normativa reguladora d'aquesta subvenció es troba en l' ordenança corresponent aprovada per acord del Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 15 de novembre de 2011.

Requisits:

  • acreditar la realització de les obres
  • no haber obtingut un ajut per a rehabilitació de façanes en els darrers 15 anys
  • estar al corrent de pagament dels impostos municipals
Poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció:
- els propietaris d'immobles destinats a habitatge, ja siguin persones físiques o jurídiques.
- les comunitats de propietaris dels immobles en règim de propietat horitzontal.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció CiutadanaPlaça Major, 408510 - Roda de Ter (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-10-2020 10:52