Participació ciutadana

Una de les particularitats dels anomenats "plans de barris" consisteix en el paper participatiu que es vol dotar a la ciutadania, de tal manera, que les seves inquietuds i opinions serveixin per adaptar les propostes i resolucions que cal prendre per tirar endavant, en el cas de Roda de Ter, el projecte d'intervenció integral del nucli antic.

En aquest sentit, doncs, els dos mecanismes propis dels "plans de barri", a banda dels que tingui aprovats l'ajuntament (ordenança de participació ciutadana), són el "Comitè d'Avaluació i Seguiment" i el "Consell de barri".

Comitè d'Avaluació i Seguiment

Tal com estableix el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, s’ha creat un òrgan de control i coordinació, anomenat Comitè d’Avaluació i Seguiment, que es reuneix un cop l’any, i que està format, de conformitat amb l’article 18 del Decret esmentat, pels següents membres:
 

Comitè d'Avaluació i Seguiment

 • Dos en representació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

 • Un membre en representació de cadascun dels departaments següents:

  • Governació i Administracions Públiques.

  • Economia i Finances.

  • Benestar i Família.

  • Medi Ambient i Habitatge

  • I finalment, un representant de la delegació de Govern corresponent a l’àmbit territorial del projecte.

 • Cinc membres en representació de l’ajuntament.

 • Dos membres més en representació de les entitats veïnals més representatives de l’àmbit objecte de l’actuació.

 • Dos en representació de les associacions ciutadanes amb major implantació en aquest àmbit.

 • I dos en representació dels agents econòmics i socials.

En aquest sentit i de conformitat amb els acords dels plens del dia 21 de gener de 2010 i 7 de juliol de 2011, els membres d’aquest comitè nomenats per l’ajuntament són els següents:

 • En representació del propi ajuntament:

  • Jordi Serra i Macià.

  • Jaume Salés i Malian.

  • Albert Serra i Vergara.

  • Xavier Teixidor i Blasi.

  • Antoni Escarrabill i Creus.

 • En representació de les entitats veïnals:

  • Serafí Currius i Boixader, barri de Santa Tecla.

  • Joan Gallach i Folgarolas, barri del Bonamic.

 • En representació de les associacions ciutadanes:

  • Ramon Martí i Pol, Grup de teatre Arrels.

  • Fina Serra Rovira, Club patinatge artístic Roda.

 • En representació dels agents econòmics i socials:

  • Josep Maria Masoliver i Ballana, ARC.

  • Joan Prat Pla, ARC.

Arxius relacionats

Consell de barri

Paral·lelament al Comitè d’Avaluació i Seguiment, com a òrgan de participació també s’ha creat i posat en funcionament el denominat Consell de Barri, format per les persones que en el corresponent procés de participació s’hi van apuntar voluntàriament.

Aquest Consell de Barri que es reuneix un cop l’any, té una funció de debat, consulta i informació del desenvolupament del Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic de Roda de Ter i està format, bàsicament, per veïnes i veïns, de l’àmbit així com per representants d’entitats del municipi.

Arxius relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-11-2020 11:22